Organització

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA

•    Sr. Antonio Bertrán Parellada (President)
•    Sr. Pere Barceló Callén (Sots-President)
•    Sr. Juan Ignacio Gil Egea (Secretari)
•    Sra. Esther Ramón Esquenazi (Tresorera)
•    Sr. Jacinto Canales Pérez (Comptador)
•    Sr. Joan Carafí Ollé (Vocal)

 

SECCIONS DE L’ENTITAT

–    AGRUPACIÓ CORAL INTIMITAT
–    NOUS BASTONERS DE GELIDA
–    GRUP ARTÌSTIC GELADA