Organització

JUNTA DIRECTIVA
•    Sra. Carme Casas Gonzàlez(Presidenta)
•    Sra. Victoria Marcobal Buendía (Sots-Presidenta)
•    Sr. Antonio Rivera López (Secretari)
•    Sr. Antonio Noya Massana (Sots-Secretari)
•    Sr. Joan Comajuncosas Reynés (Tresorer)
•    Sr. Joan Marimón Martínez (Comptador)
•    Sr. Joan Noya Gibert (Vocal)
•    Sr. Francesc Barreda Barreda (Vocal)
•    Sr. Joan Carafí Ollé (Vocal)

SECCIONS DE L’ENTITAT

–    AGRUPACIÓ CORAL INTIMITAT
–    NOUS BASTONERS DE GELIDA
–    GRUP ARTÌSTIC GELADA